Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
III Festiwal MUZYKA SERC
Juz za kilka dni rozpocznie się III Festiwal "Muzyka Serc" (1.VII - 4.VII). Wystąpią cztery chóry.
Szczegóły w poniedziałek