Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
III Festiwal "Muzyka Serc" 1.VII.2010 r. - Chór "Światło Serca"
1.VII. o godz. 20.00 , w kościele Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze - Cieplicach, ul. Cieplicka 9, usłyszymy chór Naszej fundacji "Światło Serca". W programie Misse Breve no. 7 in C - Charles Gounod (1818 - 1893) z towarzyszeniem organów. Na kościelnych organach zagra zaprzyjaźniony z chórem organista Marek Drewnikowski. Partie solowe wykonają Jan Kielich - bas i Andrzej Gniewek - tenor .
Marek Drewnikowski wykona również 5 z 13 "Małych preludiów" na organy Sigfrida Karg - Elerta (1877 - 1933).
Cześć koncertu Chór "Światło Serca" wykona a cappella. Będą to min. msza polska "Na stopniach Twego upadamy Tronu" Karola Kurpińskiego(1785 - 1857) i "Alleluja" Williama Boyce (1711 - 1779).
Zapraszamy Serdecznie

WSTĘP WOLNY
Po koncercie mile widziane datki do kuferka.
Przychód z koncertów przeznaczony jest na działalność Fundacji.