Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
PODARUJ - NAPRAWIAMY NASZĄ STRONĘ
Życzymy wszystkim Do siego roku.
Niech rok 2019 w każdy dzień przynosi radość.


Sobie samym życzymy na początek 2019 roku aby znaleźli się darczyńcy, którzy pomogą nam odnowić naszą stronę. Chcemy przekazywać tym, którzy zaglądają tutaj więcej informacji o tym co robimy, co organizujemy, jak działamy. Chcemy umieszczać filmy i zdjęcia z imprez i naszych działań.
Poniżej jest narzędzie, które ułatwia przekazywanie pieniędzy na konto Fundacji.
Prosimy i wsparcie.
Dziękuję.
Andrzej Gniewek