Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
KONCERTY NA ZAMÓWIENIE
Fundacja oferuje Państwu możliwosć zamawiania koncertów:
Może to być :
- koncert dla grup w kościele WANG
- koncert dla grup w innym miejscu (warunki do uzgodnienia)
- domowe koncerty kameralne
- oprawa artystyczna uroczystości, gali, konferencji, sympozjów, wernisaży ...

Do dyspozycji są:
-zespół "JAK Amadeusz" (składy: dwoje skrzypiec; dwoje skrzypiec i wiolonczela; dwoje skrzypiec i wiolonczela + sopran; kwartet smyczkowy + sopran);
-chór "Światło Serca"
-Wieczór poetycki (wiersze Małgorzaty Kowzan + skrzypce Andrzej Gniewek)
-CYTRY - Grzegorz Tomaszewski

W sprawach zamówienia proszę o kontakt:
- adres: a.gniewek@muzykaserc.pl
- tel.: +48 502 212 638
- skype: fundacja.karkonosze.muzyka.serc