Muzyka Serc
poland germany united kingdom cech
wspolpraca
Strona internetowa została zrealizowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"
Start naszej nowej strony internetowej
Witamy i zapraszamy Państwa do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie uzupełniania treści, niemniej jeśli chcecie się Państwo z nami skontaktować, nic nie stoi na przeszkodzie.

Kontakt z biurem Fundacji "Karkonosze - Muzyka Serc"